Rozvaděč / rozvaděčová skříň NN

Rozvaděčová skříň AT501/506

  • Rozvaděčový skříň - komponenty
  • Rozměry rozvaděčové skříně
  • Provedení pro ochrany
  • Provedení RORS
  • Provedení svorkovnicová skříň
Rozvaděčový skříň - komponenty Rozměry rozvaděčové skříně Provedení pro ochrany Provedení RORS Provedení svorkovnicová skříň

NN Rozvaděčová skříň pro vnitřní použití do 1000V, IP40. 

Jsme výrobci rozvaděčových skříní, ale dokážeme nabídnout kompletní rozvaděč v součinosti se společnostní  ASE s.r.o.

Používáme a vyrábíme skříně vlastní konstrukce opatřené patenty průmyslového vlastnictví. 

 

Skříň AT501/AT506 má variabilní provedení rozměrů, dveří, střechy, podstavce, vnitřní výbavy.

Označení rozvaděče :

AT501(AT506)/VVV/ŠŠŠ/HHH/POD.Px.Zx.Sx

VVV - výška : 200 : 2000mm

ŠŠŠ - šířka skříně : 060, 070, 080, 100, 120 : 600-1200mm   

HHH - hloubka skříně včetně dveří : 060, 070, 080, 100 : 600-1000mm

POD - provedení podstavce : výšky 120mm, doplňkové písmeno V - větraný, N - nevětraný, F - s filtrem 

Px/Zx - provedení předních a zadních dveří viz katalog

Sx - provedení střechy viz katalog

Technické údaje  

IP : IP40

nosnost skříně : 350kg 

povrchová úprava : prášková barva dle vzorníku ral, standartně RAL7035

cena : na poptávku včetně požadované výbavy

Kostra rozváděče je vyrobena z ocelového plechu tl. 2 mm. Skládá se ze 2 rámů a 4 spojek. Materiál kostry zajišťuje vysokou únosnost a stabilitu. AT501 standartní provedení rozvaděčové skříně. Typ a AT506 má jiné provedení střechy a podstavce. Střecha AT506 má čelní stranu sníženou o 35mm. Z toho vyplývá i odlišné provedení předního a zadního zákrytu rozvaděče. Podstavec AT506 je hlubší z důvodu lícování čelní strany s dvěřmi a panelem. Výška kostry a střechy je v obou případech rovna výšce rozvaděče (VVV).

Montáž : Rozváděč musí být umístěn na rovné a vodorovné ploše, aby nedošlo ke zkřížení dveří. V případě potřeby je nutné rozváděč vyrovnat přídavnými podložkami a přišroubovat pomocí šroubů M8 k základu. Skříň má dostatečnou tuhost pro přenášení rozváděče, doporučuje se však použít závěsných ok pro snadnější manipulaci. Při použití zdvihacího zařízení je nutné rozváděč uvázat pouze za závěsná oka. Kostra je montována šrouby M8, které jsou zapuštěny pomocí prolisů, zabezpečujících vysokou tuhost rohového spoje. Centrální šrouby zajišťují vodivé spojení konstrukce. Pozinkované spojky slouží jako zemnící bod. Další zemnící body je možné dodat ve formě vnitřní výbavy. 

Rozvaděčová skříň - rozvaděč, jeho použití

  • rozvaděč vlastní spotřeby
  • ovládací skříně
  • rozvaděč svorkovnic
  • rozvaděč ochran
  • rozvaděč řídícího systému

Rozvaděčová skříň je certifikovaná, použitelná v energetice, rozvodech komerčních či soukromých objektů. 

 

 

 


Navigace